MENU
Κερδίστε Προσκλήσεις
ΤΡΙΤΗ
18
ΙΟΥΝΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Όροι Χρήσης

Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από το Monopoli.gr στο οποίο ανήκει το παρόν “Website” (στο εξής: ιστοσελίδα) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες της ιστοσελίδας ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”.

Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο Monopoli.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το Monopoli.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών στην ενότητα «Κερδίστε Προσκλήσεις» (διαγωνισμοί) της ιστοσελίδας. Δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Τα e-mails των χρηστών που συμμετέχουν στους διαγωνισμούς καταχωρούνται αυτόματα στη λίστα αποστολής του newsletter.

NEWSLETTER
Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του Monopoli.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες της ιστοσελίδας. Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφεί από τη λίστα αποστολής του newsletter μπορεί να το κάνει πατώντας τη σχετική επιλογή.

LINKS
Το Μonopoli.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.

ΕΡΕΥΝΕΣ

Κατά καιρούς Monopoli.gr ή συνεργάτες του ζητούν πληροφορίες από τους χρήστες μέσω ερευνών. Η συμμετοχή σε αυτές τις έρευνες είναι εθελοντική και οι χρήστες έχουν την επιλογή για το αν θα παραχωρήσουν τις ζητούμενες πληροφορίες ή όχι. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτές τις έρευνες χρησιμεύουν στην καλύτερη γνώση του κοινού της ιστοσελίδας και στη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Το Monopoli.gr.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένο άτομο.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Το Monopoli.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο – ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και video – ή links προς άλλες ιστοσελίδες. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής – και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του – στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από την ιστοσελίδα και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.

Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι η ιστοσελίδα δε μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.

Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα:

• Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
• Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
• Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
• Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
• Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.

Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, η ιστοσελίδα τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της, προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.

Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και η ιστοσελίδα δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, αστική ή άλλη, για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το Μonopoli.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η συμμετοχή σε κάθε διαγωνισμό που διενεργείται από την παρούσα ιστοσελίδα προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων και των οποιωνδήποτε μονομερών μεταβολών τους. Οι όροι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. Το email που αναγράφεται στην φόρμα συμμετοχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Monopoli.gr για την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή ενημερωτικού υλικού σχετικά με το περιεχόμενο του site. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει σε σχέση με τον εκάστοτε διαγωνισμό, θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το Monopoli.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Monopoli.gr.

Το Monopoli.gr αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, του οποίου όμως λόγω του τεραστίου όγκου των διακινούμενων πληροφοριών στους διακομιστές του καθώς και της συμμετοχής τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών, ακόμα και των ίδιων των χρηστών του) κατά την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του, δεν έχει εξ αντικειμένου τη δυνατότητα φυσικής παρακολούθησης του περιεχομένου αυτού και ως εκ τούτου δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να εγγυηθεί την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και γενικά την ποιότητα και καταλληλότητα αυτού ή την απουσία ενδεχομένων λαθών.

Το Monopoli.gr αναδημοσιεύει περιεχόμενο τρίτων (άλλων sites, περιεχόμενο που στέλνεται από καλλιτέχνες, αρθρογράφους κλπ) το οποίο εμφανίζεται σε διάφορες σελίδες ενοτήτων και υπηρεσιών αυτούσιο, όπως ακριβώς λαμβάνεται από τον παροχέα του, χωρίς έλεγχο και επεξεργασία. Η ευθύνη για την αρτιότητα, ακρίβεια, πληρότητα, επάρκεια, νομιμότητα και καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού που δημοσιεύεται στις σελίδες του Μonopoli.gr ανήκει αποκλειστικά στους δικτυακούς τόπους ή τους συνεργάτες που το παρέχουν.

Οι χρήστες επισκέπτονται τις σελίδες περιεχομένου και υπηρεσιών με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη. Επιπλέον το Monopoli.gr συνιστά στους χρήστες του να προβαίνουν στη διασταύρωση των παρεχομένων πληροφοριών.

Το Monopoli.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το Monopoli.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συνεργαζόμενο site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, χωρίς δικαίωμα παραχώρηση, αναδημοσίευση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, αποθήκευση, μεταγλώττιση, φόρτωση (upload), κατέβασμα (download), διαμόρφωση, τροποποίηση, των σελίδων ή/και του περιεχομένου του Μonopoli.gr, με οιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά μας.

Paper Writer Review

This is the website for you If you’re looking for paper writers. Paper-Writer is a legit same day essay website powered with DMCA and TrustArc and guarantees your information is safe. It also maintains a policy that is transparent and open on social media. Its payment options are restricted and the cost is above average. If you have a limited budget, Paper-Writer is an excellent choice.